Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                                 Катя Кирякова


 

Магистър по руска филология и български език и литература.

Квалификация по практически руски език и фонетика в Държавния педагогически институт в Санкт-Петербург.

Втора професионално-квалификационна степен.

От 1999 година e учител по руски език в НГХНИ „ Константин Преславски”

Участия в различни форуми, квалификационни семинари и курсове: в ДИПКУ – гр. Варна - многократно, в XI конгрес на МАПРЯЛ в гр. Варна, септември 2007г. , в лятна квалификационна школа, Варна, август 2009 и 2010 г.и други.