Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


 Природни науки

Красимира Ангелова

 

         Mагистър по физика с втора специалност „Математика“ –

  Шуменски университет ,, Епископ Константин Преславски"

         Допълнителни квалификации:

         -18 -месечна следдипломна специализация по ,,Информатика" към ВМЕИ, завършила с разработване на дипломна работа на тема: ,,Приложение на компютрите в уроците по физика".

         - Втора професионално - квалификационна степен.

         - Придобита професионална квалификация след завършен курс на тема:,,Организация и методика на обучението по Човекът и природата – V и VI клас.”                                        

        - Квалификационен курс на тема:,, Работа по проекти”

        - Квалификационен курс на тема:,,Обучение в научна анимация”

        - Квалификационен курс на тема:,,Държавните образователни изисквания-УП-Таксономията на Блум”

        - Обучение в Българската учителска програма, проведена в ЦЕРН, Швейцария      

        - Квалификация на тема: “Обучение по астрономия“ и участие в 14-та Астрономическа школа –Варна

        - Квалификация на тема:,,Формиране на ключови компетентности по природни науки-гаранция за успешно представяне на българските ученици на международното оценяване  PISA

       -Квалификационен курс на тема:,,Тестовете по физика и астрономия-форма за обективна оценка на знанията и уменията на учениците. Анализ и диагностика на резултатите.”

      - Квалификационен курс на тема “Тестовете по физика и астрономия- форма за обективна оценка на знанията и уменията на учениците. Анализ и диагностика на резултатите”

        Носител на почетно отличие ,, Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета- 2007 год.