Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

Мария Панова

Възпитаник на МГ“Д-р П.Берон“-Варна.

Завършила ШУ „К. Преславски“, специалност-математика и информатика и защитила втора квалификационна степен.

Член на Съюз на математиците в България  и на секцията по Математическа
лингвистика.