Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика

                                                                                      

Мария Русева Тодорова

 

Старши учител по музика в СУ за ХНИ „Константин Преславски”

 

Родена в град Тутракан. Завършва средно образование в родния си град, а след това учи в Академия за музикално и танцово изкуство, гр. Пловдив - специалност Музикална педагогика, където се дипломира като учител по музика, солфеж, акордеон и народно пеене.

Професионален опит:

ü  От 1996г. до 1998г. – учител по музика в СОУ „Йордан Йовков“ – град Тутракан;

ü  От 1998г. до 1999г. – лектор – корепетитор в ОУ „Черноризец Храбър“– град Варна;

ü  От 1999г. до 2000г. – учител по музика в ОУ „Черноризец Храбър“ – град Варна;

ü  От 1998г. до 2000г. – лектор – учител по народно пеене в ОУ „Антон Страшимиров“ – град Варна;

ü  От 01.10.2000г. до днес – учител по музика, солфеж, народно пеене и акордеон в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – град Варна

Нейните ученици вземат участие в множество концерти, конкурси и фестивали. Някои от тях продължават да се развиват в сферата на музиката и след завършване на СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София и в Нов български университет – София.