Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Природни науки
 

 

Марияна  Димова

         

Магистър по химия с втора специалност " Физика"-  Пловдивски университет"Паисий Хилендарски".

Допълнителни квалификации:

- Втора професионално-квалификационна степен – Тракийски университет ИПКУ”Анастасия Тошева” – гр.Стара Загора

- Квалификационен курс на обучение за учебен предмет “Човекът и природата“ в V и VІ клас

- Квалификация „ Учител по информационни технологии на ученици от V до VІІІ клас“ -Шуменски  университет ” Епископ  Константин  Преславски” , ДИПКУ – Варна

- Квалификация на тема: “Обучение по астрономия“ и участие в 14-та Астрономическа школа –Варна

- Квалификация на тема: “Формиране на ключови компетентности по природни науки - гаранция за успешно представяне на българските ученици на международното оценяване PISA”

 - Квалификационен курс на обучение „Външното оценяване по предмета “Човекът и природата“

- Квалификационен курс на обучение „Проблеми на обучението по химия в средното училище“

- Квалификационен курс на тема: „ Иновационни методи“

-Участие в квалификационен семинар на тема: “Държавните образователни изисквания по химия и опазване на околната среда-теория и практика“

- Квалификационен семинар на тема:“Активното учене в обучението по математика и природни науки“

      Публикувала е в сп.“Химия“.

   Интересите й са в областта на приложението на информационните технологии в обучението по природни науки.

   От  2007год. е учител по химия и опазване на околната среда и по човекът и природата в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства“Конст. Преславски“.