Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Природни науки
 

 

Миглена  Илиева

 

          Магистър по химия с втора специалност  " Физика"- Шуменски университет,, Епископ Константин Преславски"

  Допълнителни квалификации:

-  Втора професионално - квалификационна степен -  ДИПКУ ,,Петър Берон” към Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски”.

- Професионална квалификация „ Магистър по публична администрация“ -специалност „Публична администрация“, Варненски свободен университет „Чернорзец Храбър“

- Длъжностна специализация  „Управление на социални грижи“ -Икономически университет – гр.Варна

- Допълнително обучение на тема: “ Организация и методика на обучението по Човекът и природата –V –VI клас, модул „Биология“ -Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр.Варна