Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Катедра музика

 

Михаил Денчев Михалев

 

 

Учител по гайда в НГХНИ „Константин Преславски” от 2012 г.

Роден през 1978 г. Възпитаник на СМУ „Филип Кутев”, гр. Котел, профил гайда.

Дипломира се в АМТИИ, гр. Пловдив със специалност „Ръководство на народни състави”.

Има интереси в областта на композицията и аранжирането на народна музика.