Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 Природни науки
 

 

 

Магдалена Михайлова

 

            Магистър по биология с втора специалност „Химия“– ШУ“Епископ Константин Преславски“

 Допълнителни квалификации:

    - Втора професионално квалификационна степен - СУ „Св.Климент Охридски” направление „Биотехнология“.

   - Специализация по методика на обучението по биология

   - Квалификационен курс на тема “ Обучение за безопасен труд“

           Преподавател по биология и здравно образование в НГХНИ "Константин Преславски" от 1988г.
           Запознавам учениците със съвременните методи и знания, за да разкриват тайните на живата материя, които природата е създавала в продължение на милиони години и ревниво пази от нас.