Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти


 Природни науки

    

Павлина Георгиева

             

              Магистър по физика и химия – ШУ „Епископ Константин Преславски“

             Допълнителни квалификации:

- Четвърта професионално-квалификационна степен - в ДИПКУ ,,Петър Берон” към Шуменски университет „Епископ  Константин Преславски”  

 - квалификация „ Учител по информационни технологии на ученици от V до VІІІ клас“ - Шуменски  университет ” Епископ  Константин  Преславски” , ДИПКУ – Варна

- квалификация „Grade 5 / Graded Examination in Spoken English

Entry Level Certificate in ESOL International / Speaking and Listening  , Entry 3 B1.1 of the CEFR, Trinity College London , English Club Foundation  Varna

- курс на тема: „Формирането на ключови компетентности по природни науки- гаранция за успешно  представяне на Българските ученици на международното оценяване PISA

- квалификация на тема: “Обучение по астрономия“ и участие в 14-та Астрономическа школа –Варна

- курс на тема: „Обучение в научна анимация”

- курс на обучение за учебен предмет “Човекът и природата“ в V и VІ клас

- курс на тема: „Работа по проекти”

- курс на тема „Информационните технологии и ролята им за повишаване качеството на химическото образование”

- курс на тема: ” Иновационни методи”

- курс на тема “Тестовете по физика и астрономия- форма за обективна оценка на знанията и уменията на учениците. Анализ и диагностика на резултатите”

 

 Считам за своя основна задача да науча учениците си да виждат в явленията около нас физичните процеси и да могат да ги обясняват чрез знанията си по физика и астрономия. Стремя се да прилагам нови методи на преподаване.  За мен всички ученици са като звездите- близки и далечни, малки и големи, но еднакво красиви и интересни. Старая се всеки да може да заблести със своя талант.  Доказателство за това са завоюваните първи места в областни и национални конкурси.