Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

    

       ПЕНКА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА

 

 

Магистър по математика и физика.

Бакалавър по информатика.

Следдипломна квалификация „Банково дело”

Втора професионално-квалификационна степен по математика.

Първа професионално-квалификационна степен по информатика.