Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

Съвременни чужди езици

 

 

 

                                                                                                   Петя Атанасова Маркова

                      

 

Магистър по френска филология и български език и литература
Трета професионално-квалификационна степен
Квалификация в Международен езиков център гр.Брест,Франция

 
Втора специалност "Учител по английски език"