link rel=stylesheet type="text/css" href="new%20sait/mstyle_R_black2.css" /> НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
 

  Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Училищнни психолозии  

       

  Снежанка Илиева

 

Базисно образование

Българска филология /магистър/ 1980 г./ВПИ – Шумен

Психология /магистър/ 2003 г. /ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” - Велико Търново
 

Придобити други квалификации и компетенции

Професионална квалификация

/психолог и учител по психология/ 2000 г. /ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Специализация /едногодишна/

“Интегралният подход в образованието” 2002 г. /ДПКУ “Д-р П. Берон” – Варна

Професионална квалификация /едногодишна за педагогически съветници/ 2004 г. /БСУ

І ПКС /за педагогически съветници/ 2005 г. /ДИПКУ – Варна

Обучение по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН/” 2005 г. /МЗ

Обучение ИКТ – 2 нива 2006, 2007 г. /РПЦ – Варна

Обучение GCDF кариерен консултант 2008 г. /РПЦ – Варна

Обучение Виртуално и реално насилие 2010 г. /Асоциация родители

Обучение Психодиагностика на деца с когнитивни методики 2010 г. /МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Обучение Училищна медиация 2010 г. /Българско дружество по психодрама и групова терапия

Обучение и сертификат за грижа 2011 г. /Социална асоциация “Св. Андрей” /САСА/

Ежегодно участие в краткотрайни квалификационни курсове и семинари