Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
     

 
       Татяна Тодорова

 

            

 

Възпитаник на II математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна и

СУ „Св. Кл. Охридски“

Магистър по математика и информатика

Работи в гимназията от 1996 година.