Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   
   Старобългарски език
  Древни езици

                            

                              Латински език – Lingua Latina  

Старогръцки езикLingua Graeca

  

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. – Времената се менят и ние се променяме с тях.

Тази латинска сентенция звучи особено актуално в съвременния  свят, когато на почит са научните знания, свързани с високите технологии и все по-малко се обръща внимание на хуманитарното знание, свързано с миналото, а особено с древността.

В областта на филологическото знание на преден план са съвременните западноевропейски езици, които практически ни служат, а техния прародител – латинския език незаслужено се пренебрегва. На фона на тази негативна обща тенденция, малкото на брой хуманитарни гимназии в родината ни ( в София – НГДЕК и тези във Варна, Габрово и Пловдив) вдъхват надежда, че интересът към класическите езици, античната култура и литература не е замрял, а напротив се възражда през последните десетилетия.

 В НГХНИ „ Константин Преславски” изучаването на на древните класически  езици и старобългарски език се е превърнало в традиция, което всъщност  повече от две десетилетия дава неповторимия облик на нашето училище. Нека припомним имената на първите преподаватели в гимназията по класически езици – г-жа Трингова по старогръцки език и г-жа С. Георгиева по латински език, които вдъхновиха немалка част от нас, техните ученици, да вървим по стъпките им и да заобичаме тези иначе „мъртви езици”, които оживяват чрез прекрасното и ненадминато слово на оратори, философи и поети, живяли преди повече от  две хилядолетия.

Днес в гимназията ни класически езици изучават хуманитарните паралелки с профил: „Български език и литература”  (X-ти клас – старогръцки език и XI и XII-ти клас -  латински език) и профил: „История и цивилизация” (XI-ти - старогръцки език

и XII-ти клас - латински език). Интересът и липсата на мотивация, която се забелязва по правило в началото на обучението, поради невъзможността тези езици да се използват като средство за комуникация, бързо се сменят с нагласата, че се изучават най-старите европейски азбуки, благодарение на които ние, европейските народи, днес четем и пишем, както на кирилица, така и латиница. Огромният брой лексика от латински и старогръцки, останала през вековете, присъства както в нашия език, така и и в западноевропейските езици и ние ежедневно я употребяваме, без да си даваме сметка за това. Ученето на класическите езици изяснява значението на много думи и терминология, които имат широка употреба и отдавна не се възприемат като чуждици в съвременните езици.

Практическото полза от изучаването на тези дисциплини  в средното училище дълги години се поставяше под съмнение и те се смятаха за преди всичко приоритет на университетското хуманитарно образование. Всъщност нашите ученици, които вече са студенти в областта на хуманитаристиката, показаха колко важна е подготовката по класически езици в гимназията и колко улеснява тя обучението им в тези тежки дисциплини, които се изучават във все повече университетски специалности.

Не на последно място обучението по древни езици в нашето училище не пренебрегва писането на реферати, есета,  третиращи лингвистични и кулурно-исторически проблеми на античната епоха  и устни доклади, свързани с митически герои и културни реалии.

Запознаването с класическата древност и филология е неотменна част от хуманитарното знание, затова изучаването на тези дисциплини  в нашата гимназия  е създало облика й на утвърдено училище с национален статут в областта на хуманитаристиката . А какво значи латинската дума „humanitas“? Човечност, човеколюбие... А какво по-хубаво от това училището да те научи на това да си човечен и към себе си и към околните?