Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   Съвременни чужди езици  

               

                         Английски език

 

         У Ч И Т Е Л И :

       Айлин Петкова
       Анастасия Барева
       Виолета Ненова
       Гергана Георгиева       
       Елизабет Габровска
       Живка Захариева
       Златка Корновска
       Нели  Ангелова
       Светлана Арабаджикова
       Сияна Георгиева
       Стелиана Стефанова
       Стоян Бошнаков
       Юлия Коева