Час по хореография 
 Концерт 12ж клас 2015г.
   Семинар 2017


 

 


 
                                   
Катедра Хореография

       Една от най-младите катедри, разполагаща със специалисти в областта на българските народни танци, съвременните танцови техники, фолклорния танцов театър, класическия балет, подпомагани от отлични корепетитори. Концертните и конкурсни изяви на учениците, изучаващи хореография, са сред най-атрактивните, професионалните и заредени с емоция и родолюбие. Многобройните награди свидетелстват за високото ниво на обучение, а новаторството, реализирано в изучаването на съвременни танцови техники по авторски програми на самите учители, няма аналог в България.

 


                  
У Ч И Т Е Л И:
 


Ивайло Иванов
ръководител на танцов ансамбъл
 
учител на VII клас

 Теодора Христова
  учител по хореография,
 български народни танци,
 теория на специалността,
композиция и импровизация
 и характерен екзерсис


 

 

     

Дилян Галев
учител по хореография


 Ирма Каспарян
учител по хореография

Милен Гроздев
учител по хореография,
репертоарни образци,
класически екзерсис,
характерен екзерсис и
български народни танци
 
     
 
 
Паулина Божилова
 учител по хореография

Румен Радев
учител по хореография,
 

  
Полина Цолова
     учител по хореография


 


Стела Драгомирова

учител по хореография

Теодора Станева
 учител по хореография,
класически екзерсис,
ръководител на ИКД
"Съвременни танцови техники"

 
 

 

 
  Борислав  Кулев       
 корепетитор

       
Георги Стоянов
       корепетитор

Димо Енчев
 корепетитор

 

 


 Йордан Кънев
корепетитор