НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
  Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
  
       Съвременни чужди езици

От няколко години през месец април ние провеждаме вечер на чуждите езици. Свързваме я с международния ден на книгата 23. 04. ( ден- символ в световната литература).  Нашето училище е място, където звучат различни езици – съвременни и класически, където се срещат  древността и съвремието. Вечерта премина в празнична атмосфера, много настроение и разнообразие от участия- изпълнения на класически текстове, песни, танци, драматизации, сценки, презентации. Представени бяха различни езици- латински, френски, английски, италиански, руски, немски....и още...испански, полски, турски, португалски.

   Вечерта на чуждите езици има за цел да насърчи желанието на младите хора да изучават чужди езици, да им покаже, че езикът разкрива нови светове и ни прави толерантни към богатото разнообразие от култури в Европа и по света. А толерантността е хармония в различното и тя укрепва в общуването. Как бихме общували без знанието на езици, как бихме усетили какво мислят и чувстват хората и за какво мечтаят?

 Поздравяваме всички участници за старанието и сценичното им присъствие!