НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
  Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   Съвременни чужди езици

      
        

 

КЪДЕ СЪМ АЗ?”- Въпросът отправен от младите към властта във Варна

 

На 26 март 2012г. в Община Варна се проведе дискусия на тема „Къде съм аз”. Главни участници в нея бяха клуб „Човек и свят” на НГХНИ „Константин Преславски”- Варна с ръководител Росица Тодорва (учител по реторика). Те задаваха своите въпроси по повод мястото на младия човек в обществото на Коста Базитов( зам. кмет по образование), Славчо Славов (председател на Постоянна комисия по образование), Калина Попстефанова, (директор на общинска дирекция "Младежки дейности и спорт"), Станка Димитрова (директор на общинска дирекция „Култура и духовно развитие”), Анелия Маринова (Ст. експерт "Икономист социални програми и проекти"),  Николай Апостолов (председател на Общински съвет Варна) и Валентина Софрониева (председател на стопанската комисия към местния парламент).

Първите въпроси на учениците бяха към Николай Апостолов и засягаха темата как младият човек може да постигне своите политически действия, какви са правата, задълженията и характеристиките на работата общински съветник и каква и мотивацията на хората работещи в тази сфера.

Коста Базитов разясни на учениците структурите в общината. Разделението на власти и длъжности. Въпросите отправени към него засягаха предвидената образователна реформа, която заплашва гимназията ни. Той категорично заяви, че ще защитава запазването на статута и името ни на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”- Варна.

Културните въпроси се оказаха доста интересни. Учениците споделиха своя опит и притеснения по повод на провежданите фестивали и културни мероприятия във Варна на г-жа Димитрова . Те изявиха желание за повече достъпност за учениците, както и за повече реклама на всяко културно събитие. Желанието на новите културни управници е „За Варна да не се говори само като за лятна столица, а като за целогодишен културен център!”

Най-интересни за учениците се оказаха темите в областта на спорта и социалната политика на града. Г-жа Попстефанова заяви, че за нея най-важна е любовта, на която възпитава спортът и желанието и да вижда повече мотивация у младите хора. Бяха обсъдени ученическите игри, състоянието на училищните бази и нуждата от ремонти и финансиране.
Г-жа Маринова отговаря на всички въпроси по повод социалната политика на града, която показва най-добри резултати в цялата страна. Тя даде точни данни на учениците за броя и вида на подобен тип центрове, бюджета, с който общината разполага и реформите, които са направени през последната година. „За работата в социалната област са нужни много любов и човечност, а обществото ни е все още неподготвено и с много предразсъдъци”- Върху тези проблеми разсъждаваха учениците, както и по повод на злоупотребите с помощи и начините за справяне с тях.

Представителите на Община Варна бяха приятно изненадани от интереса и подготвеността на учениците на гимназията ни, които доказаха, че вече са едни осъзнати млади хора, които формират своите възгледи по всички обществени теми и проблеми.