Директор

                                      Емил Груев

Магистър по музикална педагогика от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив. Учител по музика, пиано и солфеж.

Магистър по управление на образованието от ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна.

Втора професионално-квалификационна степен от Софийски университет Св. Климент Охридски.

Административен опит:

- 6 години като помощник/заместник-директор по учебната дейност в НГХНИ Константин Преславски– Варна;

- 12 години като старши експерт по организация на средното образование и старши експерт по музика в Регионален инспекторат по образованието – Варна. Придобит ранг в държавната администрация – V старши.

Директор на училището от август 2016 г., след конкурс в МОН.

 

                                                                                                За контакти: 052/622 303