Профили/професии

            Паралелка с разширена подготовка по музика и по изобразително изкуство
                                                            
V - VII клас

 

В тази паралелка се обучават 26 ученици в две групи - група за разширена подготовка по изобразително изкуство (13 ученици) и група за разширена подготовка по музика (с изучаване на гайда, гъдулка, кавал, тамбура, китара, акордеон, пиано, народно пеене или поп и джаз пеене - 13 ученици).

Ранното обучение по изкуствата дава възможност за развитие на вродените заложби и таланти на децата, за опознаване на творческия процес, изгражда емоционалната им отзивчивост и формира балансирано личността в периода на съзряването. Обучението е пряко свързано с професионалното ориентиране на учениците и им позволява да направят съзнателен избор на профил или професия след завършване на основното образование. Съвместяването на обучение по двата вида изкуство в една паралелка допълнително дава възможност за обогатяване културата на учениците чрез неформално общуване.

Часовете по предметите от задължителната подготовка се провеждат с целия клас. Те са същите като във всички останали паралелки и училища и осигуряват цялата необходима подготовка за успешно явяване на НВО в края на VII клас. Паралелката се дели на две групи в избираемите и факултативните часове, в които учениците изучават изобразително изкуство или музика.

В раздел Б на учебния план на учениците с разширена подготовка по изобразително изкуство часовете са разпределени за обучение по рисуване и живопис. Обучението се реализира от учители известни варненски художници в добре оборудвани кабинети и ателиета. Учениците имат възможност за постоянни изяви и участия в регионални и национални конкурси, в художествени работилници, в пътуващи и виртуални изложби, в интердисциплинарни проекти по различни учебни предмети. Най-добрите работи се представят в училищната галерия Ракурси, публикуват се в ежегодния училищен Алманах за творчество и в училищния вестник.

В раздел Б на учебния план на учениците с разширена подготовка по музика два часа са разпределени за обучение по народно пеене, народни инструменти (гъдулка, гайда, кавал, тамбура), поп и джаз пеене, китара, акордеон или пиано. Тези часове са индивидуални. По желание, вместо втори час по музикален инструмент/вокал, учениците могат да изберат да изучават пиано. Индивидуалните часове на учениците се провеждат след учебните занятия в добре оборудвани специализирани кабинети. Родителите са задължени да осигурят музикален инструмент за самоподготовка на ученика у дома. В учебния план са предвидени часове и за изключително важното и основополагащо музикално обучение по солфеж и начална хармония. Учениците имат възможност да развият своя творчески потенциал чрез участия в конкурси, училищни продукции и концерти. В рамките на заниманията по интереси могат да се включат допълнително в хорова или оркестрова практика, във вокални или вокално-инструментални формации. Училището разполага с концертна зала, артсалон и звукозаписно студио.

В рамките на факултативната подготовка са предвидени допълнително в V и VI клас по 17 часа математика годишно, а в VII клас 36 часа по български език и литература и 72 часа по математика. Това подпомага подготовката на учениците и допринася за още по-добрите им резултати на НВО в края на VII клас.

Учениците от тази паралелка могат да продължат образованието си при нас от VIII до XII клас в профилите Музика и Изобразително изкуство, или в друг профил/професия от предлаганите в училище.

 

Учебен план:

 

 

Прогимназиален етап V - VII клас

Класове

ОБЩО

V

VI

VII

Учебни седмици

34

34

36

Раздел А задължителни учебни часове

 

1.

Български език и литература

170

170

180

520

2.

Чужд език английски език

102

102

108

312

3.

Математика

153

153

162

468

4.

Компютърно моделиране и информационни технологии

51

51

54

156

5.

История и цивилизации

68

68

72

208

6.

География и икономика

51

68

72

191

7.

Човекът и природата

85

85

-

170

8.

Биология и здравно образование

-

-

72

72

9.

Физика и астрономия

-

-

54

54

10.

Химия и опазване на околната среда

-

-

54

54

11.

Музика

68

68

54

190

12.

Изобразително изкуство

68

68

54

190

13.

Технологии и предприемачество

51

51

36

138

14.

Физическо възпитание и спорт

85

85

72

242

 

Общо за раздел А

952

969

1044

2965

Раздел Б и Раздел В за групата с разширена подготовка по изобразително изкуство

Раздел Б избираеми учебни часове

 

1.

Изобразително изкуство (Рисуване и живопис)

85

85

90

260

 

Общо за раздел А + раздел Б

1037

1054

1134

3225

Раздел В факултативни учебни часове

 

1.

Български език

-

-

36

36

2.

Математика

17

17

72

106

3.

Рисуване и живопис

51

51

36

138

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1105

1122

1278

3505

Раздел Б и Раздел В за групата с разширена подготовка по музика

Раздел Б избираеми учебни часове

 

1.

Музика (Музикален инструмент/Вокал)

34

34

36

104

2.

Музика (Музикален инструмент/Вокал/Пиано)

34

34

36

104

3.

Музика (Солфеж и начална хармония)

17

17

18

52

 

Общо за раздел А + раздел Б

1037

1054

1134

3225

Раздел В факултативни учебни часове

 

1.

Български език

-

-

36

36

2.

Математика

17

17

72

106

3.

Солфеж и начална хармония

51

51

36

138

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1105

1122

1278

3505