КОНСУЛТАЦИИ

за кандидатстващите в осми клас за учебната 2021/2022 година с изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика или танци

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с предстоящия държавен план-прием за учебната 2021/2022 година и  приема на ученици в осми клас на СУ за ХНИ К. Преславски Варна организираме предварителни БЕЗПЛАТНИ индивидуални консултации по изобразително изкуство, музика и хореография, които имат за цел да подпомогнат семействата, когато правят избори, свързани с бъдещото развитие на децата им.

Консултациите ще се проведат присъствено от 19 до 23 април 2021 г., от 10:00 до 12:00 и от 15:00 до 17:00 часа в сградата на училището.

Какво трябва да знаете и подготвите предварително?

За консултациите по изобразително изкуство:

-          Да подготвите и донесете творби на ученика в различни жанрове и техники на изпълнение, във формат 35/50 см.

За консултациите по музика:

-         Ученикът да подготви една песен от учебника по музика за 7 клас, или друга - по избор.

-         Да подготви изпълнение на музикален инструмент по избор, ако притежава вече някакви умения (съответният инструмент трябва да се донесе - в залата за консултации ще има само пиано).

Ще Ви ориентираме за музикалнослуховите способности на ученика чрез различни солфежни и ритмични упражнения по формата на изпита за проверка на способностите след завършен VII клас  транспониране на заучена песен от зададен тон; отгатване на мажорни и минорни тризвучия; подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди; възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8,7/8, 9/8, 11/16; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор.

За консултациите по хореография:

-          Необходимо е удобно игрално облекло:

За момчетата - репетиционен панталон и тениска;

За момичетата  трико (боди) или тениска по тялото, клин или плътен чорапогащник.

-          Носете си музика за танца или комбинацията.

Ще консултираме:

-          общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло и други);

-          физическите качества, съобразно специфичните изисквания в танца (шаг, гъвкавост, отскок, падьом, отвореност на краката);

-        танцувалните качества, музикалността и ритмичността, чрез отмерване на тактове с различни размери;

-         възприемчивостта, чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта.

Очакваме Ви!