Профили/професии

                                 

               Профил „Изобразително изкуство“ STE(A)M паралелка

Профилиращи предмети – Изобразително изкуство, Информационни технологии, Математика и Английски език

Приемът се извършва след завършен VII клас по реда на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование и въз основа на резултата от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство. Срокът на обучение е 5 години. Обучението съчетава наука и изкуство и е напълно в синхрон със съвременните европейски тенденции и приоритетите, зададени от МОН.
          
Приетите ученици в VIII клас изучават интензивно английски език – по 18 часа седмично. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език, в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.
        
Съгласно учебния план профилиращи предмети са изобразително изкуство, информационни технологии, математика и английски език. Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и по един от профилиращите предмети (изобразително изкуство, английски език, математика или информационни технологии). По желание учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
          Обучението в този профил дава възможност на учениците да
придобият много добра теоретична и практическа подотовка по изобразително изкуство. През първите три години, в рамките на допълнителната подготовка, всички ученици изучават рисуване и живопис (по 4 часа седмично), където практически усвояват основите, принципите, технологията и етапите на творческия процес. Успоредно с това класът се разделя на три или четири групи, които се обучават в специализирани студия по декоративна скулптура, приложна живопис, приложна графика или дизайн. През този период (от VIII до Х клас) студията се сменят всяка година след избор на ученика. Така се придобиват знания и специализирани практически умения по различните видове приложни изкуства. Във втори гимназиален етап (XI и XII клас), в рамките на избираемия модул и на факултативните часове (общо 5 часа седмично), учениците продължават обучението си в едно от следните студия – живопис, графика, скулптура или дизайн (не повече от две студия за класа), като надграждат знанията и уменията си по съответния вид изящно или приложно изкуство, без да го сменят до края на обучението си. Профилираната подготовка се допълва от задължителните модули „Теория на изкуството“, „Изкуство и изразни средства“, „Визуална култура“ и „Дигитална култура“, както и от избираемите модули „Графичен дизайн“ и „Моделиране и конструиране“. Всичко това допринася учениците в края на обучението си да разполагат с широк набор от практически умения, както и с познания и способност за теоретично осмисляне на изкуството, изграден вкус и богата информираност за художественото наследство и култура.
           Арт-салон „Ракурси” (действащата галерия в училището) предлага място за срещи на различни в гледните си точки авторски търсения. Възможността за постоянно участие в изложби стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците. Ежегодно най-добрите работи се публикуват в Алманаха на училището. Учениците в този профил са носители на многобройни награди от различни международни, национални и регионални конкурси.
          
Ежегодно за всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа).
       
Изучаването на Информационни технологии като профилиращ предмет осигурява базови познания и универсални умения, подпомагащи бъдеща реализация във всяка една сфера на съвременния живот и особено приложими в областта на изобразителното изкуство – създавано, представяно и все повече обвързано със средствата на съвременните технологии. Изучаването на математика като профилиращ предмет развива логическото и пространственото мислене, позволява на бъдещите художници да продължат образованието си и да се реализират в технически специалности като архитектура, промишлен, интериорен дизайн и др. А профилираната подготовка по английски език отваря врати пред всеки завършил ученик да реализира знанията, уменията и таланта си по целия свят.
          
След завършване на средното си образование учениците могат да продължат образованието си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и в много, много други приложни сфери.