Консултации за прием след завършен IV или VII клас.

 

СУ за ХНИ “Константин Преславски” - Варна организира безплатни консултации по изобразително изкуство за учениците, които желаят да продължат обучението си при нас след завършен IV или VII клас. Консултациите ще се провеждат в сградата на училището на датите:

13.05.2024 г. от 11.45 до 12.30ч

28.05.2024 г. от 14.30 до 16.30 ч.

29.05.2024 г. от 12.00 до 14.00 ч.;

29.05.2024 г. от 15.00 до 16.00 ч. и от 17.00 до 18.00 ч.
30.05.2024 г. от 16.00 до 17.00 ч.

31.05.2024 г. от 10.00 до 12.00 ч.

СУ за ХНИ “Константин Преславски” - Варна организира безплатни консултации по музика за учениците, които желаят да продължат обучението си при нас след завършен IV или VII клас. Консултациите ще се провеждат в сградата на училището часа на датите:

27.05.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

28.05.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

29.05.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

03.06.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

04.06.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

05.06.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

06.06.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

07.06.2024 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч.  и от 16:00 ч. до 18:00 ч.

СУ за ХНИ “Константин Преславски” - Варна организира безплатни консултации по хореография за учениците, които желаят да продължат обучението си при нас след завършен IV или VII клас. Консултациите ще се провеждат в сградата на училището на датите:

13.05.2024 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

15.05.2024 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.
03.06.2024 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

05.06.2024 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.