ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

За всички, кандидатстващи след завършен VII клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми ученици и родители,

във връзка с подготовката на седмокласниците за предстоящите изпити за проверка на способностите по музика, по изобразително изкуство, или по спорт и музика (хореография) организираме предварителни

ПРОБНИ ИЗПИТИ - КОНСУЛТАЦИИ НА 12 ЮНИ 2021 г. ОТ 9:00 ЧАСА

Пробните изпити са безплатни и ще се проведат присъствено в сградата на училището.

Формат и изисквания:

По изобразително изкуство:

-       Продължителност: 3 астрономически часа.

-       Протичане: Ще рисуват фигурална композиция по зададена тема.

-       Какво е необходимо: да носят рисувателен лист (размер 35/50 см.) и материали за рисуване. Техника по избор.

По музика:

-          Продължителност до 15 минути за всеки ученик.

-          Протичане: Първа част проверка на музикално-слуховите способности чрез изпяване на две песни (едната от учебника по музика за VII клас); възпроизвеждане и транспониране на кратки фрази, зададени с глас или пиано; солфежиране от пръв поглед; проверка на метроритмичния усет; Втора част - проверка на музикално-изпълнителските способности, чрез изсвирване на две произведения или изпяване на две песни по избор.

-          Какво е необходимо: Да носят запис на музикален съпровод или музикален инструмент за изпълнението си (в залата ще има само пиано).

По спорт и музика (хореография):

-          Продължителност до 15 минути за всеки ученик.

-         Протичане: Първа част проверка на музикално-слуховите способности и метроритмичния усет, чрез възпроизвеждане на ритъм и движение под музика в различно темпо; проверка на физическите качества и способности пъргавина, гъвкавост, отскокливост, въртеливост и др.; Втора част ученикът представя танцувална комбинация или част от танц по избор с продължителност 24-32 такта; ще бъдат проверени способностите за възприемане и възпроизвеждане на зададена от учител кратка комбинация от стъпки и движения (4-8 такта).

-         Какво е необходимо: удобно игрално облекло (за момчетата - репетиционен панталон и тениска, за момичетата трико (боди) или тениска по тялото, клин или плътен чорапогащник). Носете си запис на музиката за танца или комбинацията!

 

Очакваме Ви!