Заместник-директор

     Валентина Крачунова

 

    Магистър по руска филология и история - ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий”
    Магистър по психология и психопатология на развитието - ВСУ "Черноризец
    Храбър"
    Специализация по руска филология в ИРЯ „Ал.С.Пушкин” –  гр. Москва
    Специализация по управление на образованието в СУ „Св. Кл.Охридски”– гр. София
    Втора професионално-квалификационна степен по методика на преподаването
    Втора професионално-квалификационна степен по организация и управление на   
    образованието
   
Носител на Златен почетен знак "За заслуги към Варна" 2012 г.
Носител на почетен знак с лента за ползотворно социално парнтьорство 2011г
Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието 2006 г.

Носител на награда „Варна” 2004 г. за принос в развитието на образователната система.

Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерството на образованието 2003г.
Други награди 

                                                                                       За контакти : 052 / 622 – 303
                                                                                    e-mail: kra4unova@mail.bg