+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта

 

Уважаеми ученици и родители,

            От учебната 2019/2020 г. Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна въвежда изцяло електронен дневник, част от образователната платформа „Школо“. Той осигурява комуникация в реално време между участниците в образователния процес (учители, ученици, родители, лични лекари и др.), съдържа модули като оценки, отсъствия, отзиви, виртуално пространство за споделяне на образователни материали, седмично разписание, календар за събития, статистики, съобщения и много други.

Работата в платформата е задължителна за всички учители в училището и заменя традиционната документация (хартиен дневник и ученически книжки).

Ползването на системата е възможно след регистрация на адрес https://www.shkolo.bg/ и одобрение от администратор.

Ако имате някакви въпроси или затруднения при регистрацията или ползването на електронния дневник, може да потърсите информация на адрес https://www.shkolo.bg/blog/help/, или да се обърнете за помощ към класния ръководител.