ОТЧЕТ за 2023 година

 

ОТЧЕТ за 2022 година

 

ОТЧЕТ за 2021 година

 

ОТЧЕТ за 2020 година

 

ОТЧЕТ за 2019 година
 

ИНФОРМАЦИЯ за упражняване на правото на достъп до обществена информация в СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна

 

ПРАВИЛА за реда и условията за достъп до обществена информация в СУ за ХНИ „Константин Преславски” - Варна

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

 

ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване