1. Регламент
2. Закон
3. Вътр. Правила
4. Заповеди