+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта
 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

 

 
                                

СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД03-039 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
2 АСД03-079 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
3 АСД03-089 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
4 АСД03-090 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
5 АСД03-104 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
6 АСД03-105 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
7 АСД03-110 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
8 АСД03-123 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
9 АСД03-127 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
10 АСД03-128 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
11 АСД03-129 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
12 АСД03-130 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
13 АСД03-131 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
14 АСД03-132 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
15 АСД03-136 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
16 АСД03-137 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
17 АСД03-164 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
18 АСД03-165 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
19 АСД03-166 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
20 АСД03-167 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
21 АСД03-169 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
22 АСД03-170 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
23 АСД03-171 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
24 АСД03-184 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
25 АСД03-185 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
26 АСД03-200 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
27 АСД03-208 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
28 АСД03-209 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
29 АСД03-210 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
30 АСД03-211 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
31 АСД03-216 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
32 АСД03-235 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
33 АСД03-236 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
34 АСД03- 237 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
35 АСД03- 238 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
36 АСД03- 239 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
37 АСД03- 240 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
38 АСД03- 241 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
39 АСД03-242 50,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
40 АСД03- 243 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
41 АСД03- 244 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
42 АСД03- 245 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
43 АСД03- 246 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
44 АСД03- 247 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
45 АСД03- 248 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
46 АСД03- 249 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
47 АСД03- 250 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
48 АСД03- 274 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
49 АСД03-275 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
50 АСД03-276 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
51 АСД03- 277 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
52 АСД03- 304 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
53 АСД03- 305 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
54 АСД03- 370 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
55 АСД03- 374 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
56 АСД03- 375 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
57 АСД03- 376 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
58 АСД03- 377 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
59 АСД03- 378 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
60 АСД03- 379 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
61 АСД03- 380 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
62 АСД03- 381 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
63 АСД03- 382 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
64 АСД03- 383 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
65 АСД03- 384 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
66 АСД03- 385 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
67 АСД03- 386 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
68 АСД03- 387 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
69 АСД03- 388 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
70 АСД03- 389 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
71 АСД03-390 50,00 01.10.2022 г. - 30.11.2022 г.
72 АСД03- 408 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
73 АСД03- 414 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
74 АСД03- 417 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
75 АСД03-418 20,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
76 АСД03- 419 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
77 АСД03- 420 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
78 АСД03- 427 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
79 АСД03-428 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
80 АСД03- 434 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
81 АСД03- 435 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
82 АСД03- 437 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
83 АСД03- 438 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
84 АСД03- 439 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
85 АСД03- 440 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
86 АСД03- 447 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
87 АСД03-457 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
88 АСД03-458 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
89 АСД03-466 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
90 АСД03-467 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
91 АСД03- 493 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
92 АСД03-494 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
93 АСД03-495 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
94 АСД03- 496 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
95 АСД03- 497 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
96 АСД03- 498 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
97 АСД03- 499 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
98 АСД03- 500 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
99 АСД03- 501 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
100 АСД03- 502 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
101 АСД03-503 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
102 АСД03-504 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
103 АСД03- 505 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
104 АСД03- 506 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
105 АСД03- 507 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
106 АСД03-508 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
107 АСД03-509 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
108 АСД03-510 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
109 АСД03-511 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
110 АСД03-512 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
111 АСД03-513 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
112 АСД03-514 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
113 АСД03-526 100,00 еднократна стипендия
114 АСД03-527 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
115 АСД03-528 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
116 АСД03-529 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
117 АСД03-530 50,00 01.10.2021 - 31.01.2022
118 АСД03-538 100,00 еднократна стипендия
119 АСД03-539 60,00 еднократна стипендия
120 АСД03-553 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
121 АСД03-554 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
122 АСД03-555 100,00 еднократна стипендия
123 АСД03-556 100,00 еднократна стипендия
124 АСД03-557 100,00 еднократна стипендия
125 АСД03-558 100,00 еднократна стипендия
126 АСД03-559 100,00 еднократна стипендия
127 АСД03-600 100,00 еднократна стипендия
128 АСД03-601 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
129 АСД03-602 100,00 еднократна стипендия
130 АСД03-603 100,00 еднократна стипендия
131 АСД03-604 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
132 АСД03-605 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
133 АСД03-612 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
134 АСД03-616 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
135 АСД03-624 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
136 АСД03-682 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
137 АСД03-683 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
138 АСД03-684 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
139 АСД03-685 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
140 АСД03-686 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
141 АСД03-687 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
142 АСД03-688 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
143 АСД03-689 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
144 АСД03-691 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
145 АСД03-692 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
146 АСД03-693 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
147 АСД03-694 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
148 АСД03-695 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
149 АСД03-696 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
150 АСД03-697 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
151 АСД03-699 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
152 АСД03-700 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
153 АСД03-706 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
154 АСД03-707 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
155 АСД03-708 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
156 АСД03-709 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
157 АСД03-710 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
158 АСД03-711 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
159 АСД03-712 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
160 АСД03-715 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
161 АСД03-719 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
162 АСД03-731 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
163 АСД03-732 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
164 АСД03-733 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
165 АСД03-734 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
166 АСД03-735 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
167 АСД03-736 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
168 АСД03-737 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
169 АСД03-738 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
170 АСД03-739 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
171 АСД03-740 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
172 АСД03-741 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
173 АСД03-742 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
174 АСД03-743 50,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
175 АСД03-752 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
176 АСД03-753 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
177 АСД03-754 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
178 АСД03-755 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
179 АСД03-756 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
180 АСД03-757 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
181 АСД03-758 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
182 АСД03-759 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
183 АСД03-760 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
184 АСД03-761 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
185 АСД03-779 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
186 АСД03-780 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
187 АСД03-781 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
188 АСД03-782 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
189 АСД03-783 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
190 АСД03-784 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
191 АСД03-785 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
192 АСД03-786 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
193 АСД03-787 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
194 АСД03-788 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
195 АСД03-789 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
196 АСД03-790 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
197 АСД03-791 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
198 АСД03-794 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
199 АСД03-795 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
200 АСД03-814 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
201 АСД03-815 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
202 АСД03-816 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
203 АСД03-817 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
204 АСД03-818 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
205 АСД03-819 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
206 АСД03-820 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
207 АСД03-825 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
208 АСД03-835 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
209 АСД03-836 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
210 АСД03-837 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
211 АСД03-838 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
212 АСД03-839 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
213 АСД03-840 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
214 АС03-841 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
215 АСД03-842 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
216 АСД03-843 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
217 АСД03-844 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
218 АСД03-845 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
219 АСД03-846 45,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
220 АСД03-847 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
221 АСД03-848 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
222 АСД03-849 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
223 АСД03-857 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
224 АСД03-858 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
225 АСД03-859 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
226 АСД03-860 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
227 АСД03-862 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
228 АСД03-863 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
229 АСД03-873 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
230 АСД03-874 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
231 АСД03-888 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
232 АСД03-889 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
233 АСД03-890 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
234 АСД03-891 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
235 АСД03-892 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
236 АСД03-893 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
237 АСД03-894 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
238 АСД03-895 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
239 АСД03-898 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
240 АСД03-899 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
241 АСД03-900 30,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
242 АСД03-901 35,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
243 АСД03-904 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
244 АСД03-905 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
245 АСД03-906 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
246 АСД03-907 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
247 АСД03-908 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
248 АСД03-909 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
249 АСД03-911 20,00 01.10.2021 - 30.11.2022 г.
40,00 01.12.2022 - 31.01.2023 г.
250 АСД03-912 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
251 АСД03-913 50,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
252 АСД03-914 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
253 АСД03-915 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
254 АСД03-916 40,00 01.10.2022 г. - 31.01.2023 г.
255 АСД03-917 60,00 еднократна стипендия
256 АСД03-918 50,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
257 АСД03-1027 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
258 АСД03-1094 100,00 еднократна стипендия
259 АСД03-1202 30,00 01.10.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
260 АСД03-1215 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
261 АСД03-1234 30,00 01.10.2022 г. – 30.06.2023 г.
262 АСД03-1262 100,00 еднократна стипендия
263 АСД03-1409 30,00 01.12.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
264 АСД03-1441 100,00 еднократна стипендия
265 АСД03-1496 100,00 еднократна стипендия
266 АСД03-1524 30,00 01.12.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
267 АСД03-1533 20,00 еднократна стипендия
СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД03-911 20,00 01.12.2022 г. - 31.01.2023 г.
2 АСД 03-1562 30,00 01.12.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
3 АСД 03-1599 100,00 еднократна стипендия
4 АСД 03-1621 100,00 еднократна стипендия
5 АСД 03-1664 100,00 еднократна стипендия
6 АСД 03-1665 100,00 еднократна стипендия
7 АСД 03-1680 30,00 01.12.2022 г. - 30.06.2023 г.
8 АСД 03-1750 50,00 01.12.2022 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
9 АСД 03-1806 40,00 еднократна стипендия
10 АСД 03-1807 100,00 еднократна стипендия
11 АСД 03-1808 100,00 еднократна стипендия
12 АСД 03-1809 40,00 еднократна стипендия
13 АСД 03-1810 40,00 еднократна стипендия
14 АСД 03-1811 40,00 еднократна стипендия
15 АСД 03-1812 40,00 еднократна стипендия
16 АСД 03-1813 100,00 еднократна стипендия

 

СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД 03-2193 100,00 еднократна стипендия
2 АСД 03-2236 100,00 еднократна стипендия
3 АСД 03-2262 100,00 еднократна стипендия
4 АСД 03-2405 30,00 01.02.2023 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
5 АСД 03-2406 100,00 еднократна стипендия
№ по ред Вх. № Размер на стипендията Период
1 АСД 03-2485 30,00 01.02.2023 г. - до края на учебната 2022/2023 г.
2 АСД 03-2505 60,00 еднократна стипендия
3 АСД 03-2506 60,00 еднократна стипендия
4 АСД 03-2507 60,00 еднократна стипендия
5 АСД 03-2508 60,00 еднократна стипендия
6 АСД 03-2509 60,00 еднократна стипендия
7 АСД 03-2542 60,00 еднократна стипендия
8 АСД 03-2543 60,00 еднократна стипендия
9 АСД 03-2563 60,00 еднократна стипендия
10 АСД 03-2572 60,00 еднократна стипендия
11 АСД 03-2585 60,00 еднократна стипендия
12 АСД 03-2586 60,00 еднократна стипендия
13 АСД 03-2587 60,00 еднократна стипендия
14 АСД 03-2588 60,00 еднократна стипендия