Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 

Български език и литература  


 

Ангел Христов Дюлгеров е роден през 1958 г. в гр. Варна. Завършва българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г. Участва с публикации във в. "Пулс", в. “Дума”, сп. "Български език и литература", сп. "Език и литература", сп. "Септември", сп. "Зорница", сп. “Антимовски хан”, Алманах за литература, наука и изкуство “Света гора”, както и в десетки сборници по литературна история. Автор и съставител на: сб. "Йоан Екзарх и нашето съвремие" (2001), литературен алманах "Позиция" (2006), книгите "Последният българин" (2007) и “Паралелни светове. Литературата на Варна. 10 очерка за съвременни български писатели”. Интересите му са в областта на българската литература от XIX и ХХ в. и литературната критика. Член на сдружението на варненските писатели.

Учител по български език и литература в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” от 2001 г. Редактор на в. “Профили”, носител на Първа награда на международния конкурс за ученически вестници в Украйна през 2011 г.