Училищен вестник
 Национална конференция 2017
 Национална конференция 2016
Национална конференция 2015
  Kнижки с приказки
  Магия - Светлина
  Аспарухово
 Юбилейна конференция
  Литературен календар
  Учебни профили

 

                                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

    Една от най-големите катедри, разполагаща със специалисти в областта на литературата, българския език, етнологията, редакторската и издателска дейност. Колегията традиционно подготвя най-добрите кадри и гарантира реализацията им в кандидатстудентската надпревара. На учениците се предлагат участия в различни дейности - списване на вестник "Профили" - изданието подготвяно изцяло от наши ученици, участия в олимпиадите по български език и литература, в Националната конференция по литература, български език, история и философия, чийто домакин е нашата гимназия, явяване на литературни и поетични конкурси с регионален и национален характер.

 Учители: