Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 
Български език и литература  

    Дарена Маринова

 

 

Магистър по български език и литература

Образование:  висше  - ВТУ ,,Кирил и Методий”;

Специалност - българска филология;

втора специалност - история

 

Допълнителни квалификации:

 

- сертификат от „Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences-Intercultural Cooperation Foundation” на тема: „Dialogue on Key Competences and  Literature in the Context of the Contemporary European Education”;

- сертификат за участие в международен проект „Управление на промяната в училище” ;

- курс на тема: „Проблемно поведение при тийнейджъри. Политики за дисциплиниране” ;

- курс на тема: „Работа по проекти”;

- курс на тема: „Стратегии за мотивиране на учениците”;

- курс на тема: „Тестовете-форма за проверка и оценка знанието на учениците”;

- курс на тема: „Превенция на агресията в училище”;

- курс на тема: „Интерактивни методи на преподаване”;

 

Педагогически опит:

 

От 1983 г. учител по български език и литература в основни училища и гимназии, от 2012г. в НГХНИ ”К.Преславски” - гр.Варна като преподавател по български език и литература и езикова култура.

 

 Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерство на образованието за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната
 просвета – 2008 г. и 2013 г.