Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  
 

                                                                   Елеонора Николова

 

Магистър по специалността Българска филология със специализация по езикознание

Втора специалност История, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Работи в НГХНИ - Варна от 1997 година.

От 2010 година е главен учител по български език и литература и председател на методическото обединение.

 

Един от авторите е на учебната програма по предмета Фолклор и митология в гимназията.

Автор е на училищния проект за научна фолклорна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“. Организира и ръководи осъществените през 2007 - 2014 г. шест фолклорни експедиции в селото. Инициира научното сътрудничество между експедиционния екип и студенти по етнология от Пловдивския университет, в резултат на което успешните ученически изяви достигат национално ниво.

Ръководените от нея ученически екипи с научните си доклади печелят награди на БАН, Секция Етнология на V (2007г.), VI (2010г.) и VII (2012) Национален исторически конкурс, организиран от Фондация „Ценности“. През 2011 и 2013 година трима участници в проекта работят в международния исторически семинар в Брюксел, Финландия и Словения, а други трима са лауреати на организирания от ИЕФЕМ към БАН Национален конкурс за есе, посветен на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов. Филмова презентация за уникалната аспаруховска култура е представена на Международния фестивал на етнографския филм в София през 2013 г. Най-сериозният научен успех на експедиционния екип е постигнат в Ученическия институт на БАН през ноември 2014 г. – проектът за живата памет на Аспарухово печели наградата на Института по етнология и фолклористика.

От 2011 година досега нейни ученици са стипендианти в област Литература от конкурса за есе по проект „1000 стипендии“.

От основаването на училищния вестник „Профили“ през 2001г. двукратно е ръководила екипа му, който е двукратен носител на I международна награда за училищна медия на ХIV (2011г.) и XV (2012г.) Националния конкурс в Украйна.

Координатор е на съвместната дейност на колегията по български език и литература с РБ „Пенчо Славейков“-Варна за ежегодните участия на училището в инициативата „Маратон по четене“, Състезание в библиотеката, в конкурсни и клубни прояви. Ръководила е към РБ – Варна творческа работилница „Пъстър вятър“, създала уникална ръкописна „Книга за книгата“. Подготвила е с учениците си две печатни издания с техни авторски текстове, Речник на най-красивите български думи, както и две издания на материали по проекта за Аспарухово.

 

Приемам литературата като изкуство да разбираме себе си и живота. Затова съм строг и взискателен преподавател, който държи на знанията по предмета, защото те ни изграждат като личности и са житейски необходими.

Вярвам, че искреното слово вълнува и сближава. Затова се стремя да общувам пълноценно с учениците. Методите, които предпочитам в обучението, са дискусията и работата в екип. Убедена съм, че разговорът е най-резултатният начин да разрешим всеки проблем, да открием съмишленици, за да реализираме успешно идеите си, да изразим отношението си към другия и към света.

Ценя креативността и творчеството на учениците, затова усилията ми са съсредоточени върху качественото им обучение и върху допълнителните възможности за творческа изява – в проекти, в културни инициативи и конкурси. Защото най-голямото предизвикателство е не само да открием истината, но и да я пресътворим.