Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  


 

 
 

Емине Салим Исмаил

 

 

 

 

Магистър по български език и литература

Образование - висше - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Специалност : Българска филология
 

Професионален опит : дванадесет години в средни общообразователни училища  като учител по български език и литература.