Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература

 

 Проекти

                             

               Литературен календар

                                                   2014 година

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

 

„Аз – строител на съвременна България” - до 30 ноември

Организатор: сайтът “Българска история”

Участниците трябва да  са на възраст от 16 до 23 години и да  изпратят текст не по-голям от 2000 думи обем. На 25 декември ще бъде обявен текстът, получил най- голям читателски вот и авторът му ще получи парично възнаграждение от 200 лв. Класираният на второ място ще получи оригинално DVD издание на филма „Швейцарецът с българско сърце”, а за третия организаторите са предвидили книгата „Българската история в 100 личности”.

Редакционният екип очаква да получи кандидатурите  на електронния адрес: ese@bulgarianhistory.org.

 

 "Виж моя ангел" – до 7 декември

Организатор: Арт-Къща „КУКЛИТЕ”

През 2014 г. конкурсът „Виж моя ангел” ще протече в две направления: за приложно творчество и за литературна творба. Могат да участват деца на възраст от 6 до 18 години. Творбите трябва да отговарят на темата „Виж моя ангел”, която цели да опознае представата на децата за ефирните същества, които са един от най-обичаните символи на Коледа. Конкурсът провокира участниците да разсъждават по темата за ангелите – кои са те, къде живеят, какви послания носят, как участват в живота на хората.

Изпращайте собственоръчно написаните си литературни творби на адрес:София - 1000, ул. „Цар Самуил” 34, ет.1-2.

 

Четвърти национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на Спасителя”, 2014г. до10 декември

Организатори: Министерство на образованието и науката, ОДК Бургас

 РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в два раздела: поезия и проза.

Право на участие имат всички ученици от І – ХІІ клас. Всеки участник може да представи до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.

Възможно е участие и в двата раздела.

Изпращайте творбите си на адрес: odk_bourgas@abv.bg

 

Общински конкурс „Рождество Христово“, 2014 г. – до 12 декември

Организатори:Министерство на образованието и науката, ОДК Варна

Конкурсът се провежда в три раздела: приказка, разказ или есе на тема „Радостта от Христовото раждане“. Могат да участват индивидуално всичкиученици от І – ХІІ клас.   Творбите не трябва да надвишават две машинописни страници.

На отличените ученици ще бъдат връчени дипломи и награди.

Конкурсните творби изпращайте на адрес : кonkurs_rojdestvo@abv.bg

 

Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка” - до 19 декември

Организатор: Дирекция “Култура” на Столична община

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в пет екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от петте екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

НАГРАДИ (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп

Втора награда – мобилен телефон

Трета награда – мобилен телефон

Поощрение – книги

Конкурсните творби изпращайте на адрес: София 1000 ,пл. «Славейков» №4, ет.4 ,Дирекция „Култура“

Допълнителна информация и съдействие потърсете при преподавателите по български език и литература в НГХНИ.