Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 

Николета Андреева Георгиева

 

 

 

Бакалавър по българска и испанска филология

Висше образование – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по испански език