Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 Полина Топалова

 

 Завършила е Българска филология в Шуменския университет     „Епископ Константин Преславски”. Магистър по български език и литература, с втора специалност – руски език.

 Придобита втора квалификационна степен – ИПКУ „Д-р Петър Берон” – гр. Варна.

 Специализация на тема „Теоретични и приложно – практически аспекти на образованието  по български език и литература в училище”.

 Работи от 1990 година като учител по старобългарски език и български език и литература в Хуманитарна гимназия „Константин Преславски”, а след това и в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”.

 Автор е на „Помагало по старобългарски език”, създадено по проект на община Варна – „Интегриране, партньорство и участие на ученици и студенти в културни и творчески изяви.

 През 2002 година е удостоена с награда „Учител на годината” от издателство „Просвета” за постигнати отлични резултати в учебно –възпитателния процес, висока професионална квалификация и утвърден авторитет сред педагогическата колегия.