Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 Иван Овчаров е роден на 18.08.1959 г. в Русе. Но повече от 30 години живее и работи във Варна. Завършил е ВПИ-Шумен (сега Шуменски университет през 1984 г.От 2000 г. е учител по български език и литература в НГХНИ „К. Преславски. Бил е учител и в гр. Добрич. А в периода 1990 – 1995 г. преподава съвременна българска литература в Учителски институт – Силистра. Автор е на 9 стихосбирки („Прощаване с небесата”, Мъжете на България” и др.). „И нищо повече от любов” е последната му книга, издадена през есента на 2010 г. Ив. Овчаров е участвал в редица национални конференции, свързани с проблемите на съвременната ни литература. Публикувал е свои научни изследвания в сп. „Език и литература”, както и в други сборници, свързани с изследването на развойните процеси в българската литература.
   Иван Овчаров е главен редактор на вестник „КИЛ”(Култура, изкуство, литература)-Варна от 2009 г., като тогава възстановява излизането му, след едногодишно прекъсване на издаването. Член на Сдружението на писателите – Варна и на Съюза на българските писатели. Два пъти носител на „Награда Варна” за постижения в областта на поезията, като и вестникът, който той редактира, също е отличен през 2011 г. с „Награда Варна”. Ив. Овчаров е носител на редица престижни национални награди за постижения в областта на поезията. Дългогодишен редактор и съставител (заедно с колегите си от профил „Български език и литература”) на училищния „Алманах”. На 3.11.2011 г. Иван Овчаров бе отличен от Община Варна  като „Следовник на народните будители”.

e-mail: kil2009@abv.bg