Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Български език и литература  

 

 

ТАТЯНА    ЙОРДАНОВА    ВЕЛИЧКОВА

 

 

             Завършила е Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” през 1978 година, специалност Българска филология и втора специалност Руски език, магистърска степен. Има придобита V професионално-квалификационна степен. Работи в НГХНИ „Константин Преславски” – Варна от 1990 година. Назначена е след конкурс за учител по старобългарски език и български език и литература. Съавтор е на учебната програма по културология.