Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 

   Един от основните профилиращи предмети в гимназията, преподаван интересно от специалисти историци. Част от обучението е запознаване с особеностите на историческите периоди, както и с влиянието им върху нашата култура и традиции. Участието в археологически разкопки, посещението на музеи и работата с документи внася допълнителна емоция в подготовката на учениците. Подготовката гарантира реализация във всички български университети.

 

Учители:  
 

 
  Валерий Тодоров   

 

  Катерина Раличкова