Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

                        БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Реализация на проект "Цветен свят"-озеленяване на част от училищния двор. Екипна работа на ученици от ХI и XII клас с ръководители: М. Михаилова и В. Ковачева учители по биология.