Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
 
  Фотоконкурс
   Бъди в час
   Биология и здравно образование
   Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

 

   В началото на м. ноември в НГХНИ стартира информационната кампания ”Бъди  в час”. Тя беше насочена към  популяризиране  сред учениците от НГХНИ, както на  рисковете и последствията от нездравословния начин на живот, така на опасностите   от липсата на информация и на социален опит. 

   Работата бе организирана в четири направления- „Репродуктивно здраве”, „Измамните блаженства”, „За вредата и ползата от електромагнитните вълни” и „Внимание-трафик на хора”.  На 07.12. 2011 год. бяха представени част от презентациите на участниците в кампанията.