Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти

 


 

         
         

 

                                         Заместник-директор
 
                       
по административно - стопанската дейност
                                             
Димитър Иванов
 

Учител по старогръцки език в НГХНИ „Константин Преславски”, гр.Варна от 01.09.2014 г.

Образование: висше, магистратура във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

Специалност: Гръцка филология

Педагогически опит: От 2001 до 2006 г. е преподавател по гръцки език в СОУ „Георги

Измирилиев”, гр. Горна Оряховица в специализирана паралелка, профил „Чуждоезиков -

гръцки език”

Допълнителни квалификации: „Учител по гръцки език” - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр.

Велико Търново

Интереси:  гръцка митология, граматика на старогръцкия език, старогръцка култура

 

За контакти : 052 / 622 – 334