НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
 

  Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
Училищнни психолози  

       

        Майя Ръждева-Колева ‏   

 

Образование:

Средно:

Хуманитарна гимназия "Константин Преславски"

профил Хуманитарен с интензивно изучаване на английски език

Висше:

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

специалност: Психология

образователно-квалификационна степен бакалавър

Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

Психологично консултиране

магистър

"Сертификат "Психология на общностите" от университета Вандербилт"

Нашвил САЩ