Нощ на литературата
   Национална конференция 2019
  Ораторски форум 2019
   Национална конференция 2018
  Ораторски форум 2018
   Образователна програма
   Breakwater Talks at School
   Реторика на рекламата
   Национална конференция 2017
  Ораторски форум 2017
   Национална конференция 2016
 "Аз - ти рефлекция"
 Българинът :езичник или християнин
 Проект "Успех"
 "Къде съм аз?"
 Юбилейна конференция
 Философски клуб "Бури и идеи"
 Олимпиада по философия
 Полезни линкове

         

 

 

             Ф И Л О С О Ф И Я

 

 

   Познание, без което духът не би могъл да победи преградите. Нашите ученици се осмеляват да знаят, а това винаги гарантира успеха им. Познание, без което духът не би могъл да победи преградите. Нашите ученици се осмеляват да знаят, а това винаги гарантира успеха им. Провокациите - олимпиадата по философия, традиционната Национална конференция, чийто домакин е гимназията ни, участия в годишния Алманах и вестник “Профили” – издания на гимназията, членуване във философския клуб “Бури и идеи”, участия в изложби, празници на философията.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            учители:

Александър Иванов

Илинида Маркова

Илия Кадинов

Росица Тодорова