Начало Новини Прием Учебни профили Структура Дейности Контакт Награди Реализация Общ. съвет
 
  История и цивилизация 
  Философия
  География и икономика


 

КАТЕДРА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Учители:   
История:

Валерий Тодоров
Деян Урумов
Катерина Раличкова
Мария Петрова
Петър Боляров
Росен Панайотов
 


    География:

Адрияна Янкова
Иван Златeв
Ивелина  Николаева 


    Философия:

Илинида Маркова
Илия Кадинов
Райна Димитрова
Росица Тодорова
 


 

                                                                                          

                                                                              Регламент

     1.Участниците представят свободно избрана реч до 6 мин.

      2. Отговарят на коректно поставени въпроси от импровизирано жури и публиката – не повече от 5 мин.

      3. Журито и публиката излъчват своите предпочитания към представените речи като се съобразяват със следните критерии:

       А. Вълнуваща реч, която провокира и носи послания, с убедителни аргументи

      Б. Ясна реч на правилен български език, без паразитни изрази и диалектни отклонения, присъствие на тропи.

     В. Ораторът говори свободно, без излишни  жестове, има уверено присъствие на сцената

     Г. Отговаря убедително на поставените въпроси, излъчва сигурност в позицията си