Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти
   Нощ на литературата
   Национална конференция 2018
   Образователна програма
   Breakwater Talks at School
   Реторика на рекламата
   Национална конференция 2017
   Национална конференция 2016
 "Аз - ти рефлекция"
 Българинът :езичник или християнин
 Проект "Успех"
 "Къде съм аз?"
 Юбилейна конференция
 Философски клуб "Бури и идеи"
 Олимпиада по философия
 Полезни линкове
       

 

          Ф И Л О С О Ф И Я

 

 

 

 

 

 

 

 

  Познание, без което духът не би могъл да победи преградите. Нашите ученици се осмеляват да знаят, а това винаги гарантира успеха им. Познание, без което духът не би могъл да победи преградите. Нашите ученици се осмеляват да знаят, а това винаги гарантира успеха им. Провокациите - олимпиадата по философия, традиционната Национална конференция, чийто домакин е гимназията ни, участия в годишния Алманах и вестник “Профили” – издания на гимназията, членуване във философския клуб “Бури и идеи”, участия в изложби, празници на философията.

                                                                            учители:
 

Илинида Маркова

Илия Кадинов

           Райна Димитрова

Росица Тодорова