+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга Структура Контакти Карта на сайта
 Свободни места
  Седмична програма
  Графици
  Ваканции и смени
 Дневно разписание
  НВО и ДЗИ
 Олимпиади/конкурси
 Стипендии
 Учебници
 Униформи
 Школи и курсове
 Електронен дневник 

График за консултации по МУЗИКА

за прием след завършен седми клас в паралелка с профил „Музика“


   График за консултации по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

за прием след завършен седми клас в паралелка
с профил
„Изобразително изкуство“

        График за консултации по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, МУЗИКА

          за прием след завършен седми клас в паралелка с професия„Танцьор“


 

 

 

 

 Всички новини