ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО МУЗИКА КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  КОНСУЛТАЦИИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
   

 

 

       Консултации по хореография за кандидати след VII клас за професия "Танцьор"
 в СУ за ХНИ "Константин Преславски" гр. Варна по специалностите:

- български танци

- модерен танц

       Консултации ще има на датите: 04.06, 05.06 и 08. 06.2020 г.
в часовете между 10:00-12:00 и 13:00-15:00 ч.

Заповядайте!