ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО МУЗИКА КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
  КОНСУЛТАЦИИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ
   

 

Уважаеми родители, на 11, 12, 16, 18 и 19.06.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа организираме безплатни консултации за учениците, които ще се явяват на изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО след завършен 7 клас.

Заповядайте!

Желаещите ученици следва да си носят лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици) и материали за рисуване (рисувателни листи и по избор - бои, четки, моливи, пастели или глина).

Изпитът е практически с продължителност 5 астрономически часа и ще се проведе на 22.06.2020 г. от 09:00 часа в нашето училище. Способностите се проверяват и оценяват чрез изпълнение на композиционна задача. Учениците следва да са в училище най-късно в 08:30 часа, да носят документ за самоличност със снимка, служебна бележка и материали за рисуване (рисувателен лист или глина ще получат от нас).